Tractament de dades personals.

Les dades personals que ens faciliteu s’inclouran al fitxer denominat Servei d’Informació Municipal, creat per l’Ajuntament de Fornells de la Selva amb la finalitat d’enviar informació d’interès per als ciuta- dans del municipi. Per atendre la vostra sol·licitud, ens heu de proporcionar totes les dades que us demanem. En emplenar aquesta sol·licitud, entenem que ens atorgueu el consentiment per a tractar aquestes dades per a la finalitat definida. En qualsevol moment podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, oposició al tractament i cancel·lació adreçant-vos a l’Ajuntament de Fornells de la Selva (carrer Antoni Gaudí 45, 17458 Fornells de la Selva).


Autorització per al tractament de dades de caràcter personal de menors de catroze anys.

Descarrega l’autorització.


El domini www.lagendamunicipal.com és titularitat de La Volta publicitat (www.lavoltapublicitat.com / info@lavoltapublicitat.com, amb domicili a Fornells de la Selva), que ofereix el servei “L’Agenda Municipal” per compte de l’Ajuntament de Fornells de la Selva en qualitat d’encarregats del tractament de les dades de caràcter personal.